Medezeggenschap

Mantum heeft meerdere scholen. Om die reden heeft Mantum een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR oefent namens ouders en personeel medezeggenschap uit bij alle onderwerpen die de meerderheid van de Mantumscholen raken. Enkele voorbeelden: begroting, bestuursformatieplan, enz.
GMR
Eben-Haëzerschool Den Haag
Rudolf van Binsbergen (voorzitter) oudergeleding
Cornel Stout personeelsgeleding
Johannes Calvijnschool Vlaardingen
Josca van Vliet oudergeleding
Lisanne Oskam-Moree (secretaresse) personeelsgeleding
School met de Bijbel Benthuizen
Wout Hoogendoorn oudergeleding
Niels de Jong personeelsgeleding
Eben-Haëzerschool 's-Gravenzande
André Lamper oudergeleding
Rianne den Hollander personeelsgeleding
  • Lisanne Oskam (vanuit het team)
  • Josca van Vliet (vanuit ouders)


De vergaderingen
De agenda voor de eerstkomende vergadering wordt ongeveer een week van tevoren op deze pagina gepubliceerd. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, belangstellenden kunnen daarvan gebruikmaken.

Documenten

GMR-reglement


GMR-statuten

GMR-huishoudelijk reglement