Klachten

Er kan een situatie zijn dat er een klacht wordt ingediend.
Wij vinden dat een klacht op een goede wijze behandeld moet worden.
In onze klachtenregeling staat hoe.
Klachtenregeling


Voor onze scholen zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld.
Profiel van de vertrouwenspersoon Vertrouwenspersonen

Mevrouw  E. Voois-van Heteren
E-mail          marijkevoois@filternet.nl 

Telefoon      06 - 29 762 929

De heer   P. Sinke
E-mail        p.sinke@filternet.nl