Identiteit

Mantum Onderwijs heeft vier basisscholen in de regio Den Haag, Westland, Alphen aan den Rijn (Benthuizen) en Vlaardingen.
Op onze scholen wordt onderwijs gegeven vanuit de Bijbelse basis.
Onze leerkrachten leven en werken vanuit dat principe.

Op school ziet dat er zo uit:
  • Elke schooldag begint en eindigt met gebed.
  • Elke schooldag vertellen we de verhalen uit de Bijbel.
  • De kinderen worden gevormd in christelijk burgerschap.

Voor onze scholen gelden de volgende kernwaarden:
Rechtdoen
Dat begint met God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Rechtdoen gebeurt vanuit rechtvaardigheid, eerlijkheid en het is dienend.
Afhankelijkheid
We erkennen dat we ons laten leiden door God en Zijn Woord.
Autonomie
Autonomie is voor ons de zelfverantwoordelijkheid van iedereen.
Dat is nodig voor de professionele ruimte en -verantwoordelijkheid.
Betrokkenheid
Betrokkenheid zegt iets over de verbinding die mensen hebben met elkaar.
Dat komt tot uiting in het hele leven en het werk.
Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte.
De volgende begrippen zijn hiervoor van belang: duidelijk; betrouwbaar; vertrouwen.
Samen
Je leeft niet alleen en voor jezelf. We hebben elkaar nodig in het leven, werken en leren.
Daarom zeggen wij: samen werken, samen leren en samen groeien.