Koersplan

Mantum wil een lerende organisatie zijn die op hoog niveau en binnen een liefdevol kader een doorgaande lijn in het ontwikkelen en leren van kinderen tot 13 jaar realiseert.
Dat is een hoge ambitie en dat vraagt van al onze medewerkers passie, betrokkenheid en inzet op hoog niveau.

De koers voor de komende beleidsperiode hebben we beschreven in ons
Koersplan.
Met behulp van vijf koersuitspraken geven we richting aan:
1. Kindgericht onderwijs
2. Leren en leven doe je samen
3. Professionele groei in een leergemeenschap
4. Vanuit Bijbels profiel ruimte aan diversiteit
5. Zorg voor leefbaarheid en welbevinden (duurzaamheid)